Výstavnictví

V roce 2018 jsme zahájily spolupráci s českou pobočkou švýcarské firmy NUSSLI, která se zabývá výstavnictvím. Hlavním nosným programem je montáž výstavního stánku a plochy pro vystavovatele ŠKODA AUTO. Na realizaci jsme se spolupodílely na akcích v Paříži, Bruselu, Ženevě a Frankfurtu nad Mohanem.

Dále jsme se spolupodíleli na montáži pro firmu LG v Amsterdamu.

Tyto spolupráce budou dále v dalších letech pokračovat.

Brusel

Amsterdam


Paříž

Ženeva