Karlín HALL II

Karlín HALL II

stavba příček, před stěn a stropů včetně dodávky a montáže revizních dvířek v prostorách šaten, salonků, technických a vstupních prostor a gastroprovozu